מילות השיר:
וארשתיך לי לעולם,
וארשתיך לי בצדק ובמשפט,
ובחסד וברחמים,
וארשתיך לי באמונה וידעת את השם.