מילות השיר:
שיר למעלות
אשא עיני אל-ההרים, מאין יבא עזרי
עזרי, מעם ה', עושה שמים וארץ
אל יתן למוט רגלך; אל ינום שומרך
הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל
ה' ישמורך ה' צלך על-יד ימינך
יומם השמש לא יככה וירח בלילה, בלילה
ה' ישמרך מכל-רע, ישמור את-נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, עד עולם