מילות השיר:
בכפיים בכפיים
מוסיקה עושה לי טוב
בכפיים בכפיים
זה הרגע לאהוב

מצווה גדולה לשמוח
להרגיש בכל הכוח
את האושר שבלב
את האושר שבלב
תן לקצב להגיע
להזיז ולהפתיע
את כל הצרות בראש
כל פינה בלב לכבוש

בכפיים בכפיים
מוזיקה עושה לי טוב
בכפיים בכפיים
זה הרגע לאהוב.

מוכרחים להיות שמח החיים הם מתנה
בכפיים בכפיים לתופף בנשמה
כי האושר מנצח
מוכרחים להיות שמח
להאיר את החיים
ולהיות מאושרים

אז בוא נרים ידיים
ונשמח עד לב שמיים
וניתן לנשמה
להרגיש את העוצמה

בכפיים בכפיים וכו'