מילות השיר:
הלכתי חיפשתי חומות של תקווה
ושוטטתי בחושך
חיפשתי אותך בתוך נבכי נשמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
לאור שלך

גלי הים וכל אשר בם
שטפו את התנועה
האהבה בעמקי נשמתי נרדמה
החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור לצידך
לאור שלך

גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירע רע כי אתה עימדי
שבתך ומשענתך
המה ינחמוני

שמעתי אבנים זועקות
אנשים דוממים ושותקים
גלגלי הזמן המזלות
לא מלמדים
לא מקיימים

החושך גבר על האור
חיפשתי מקום מסתור
לצידך
לאור שלך

גם כי אלך בגיא צלמוות
לא אירע רע כי אתה עימדי
שבתך ומשענתך
המה ינחמוני

הלכתי חיפשתי חומות של תקווה
ושוטטתי בחושך...