מילות השיר:
משוך נועם יראתך לעם מבקשי רצונך. קדשם בקדושת השבת
המתאחדת בתורתך. פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך.