מילות השיר:
אב הרחמים, שוכן מרומים ברחמיו העצומים
הוא יפקוד ברחמים החסידים והישרים והתמימים

יזכרם אלוקינו לטובה
עם שאר צדיקי עולם