מילות השיר:
והוא ישלח במעשה ידינו ברכה והצלחה אנא ה' הושיעה נא- אנא ה' הצליחה נא. בשם ה' נעשה ונצליח.