מילות השיר:
אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים ואמר מקוה ישראל ה' מה מקווה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל