מילות השיר:
הרחמן הוא ישבור עול גלות מעל צוארנו
והוא יוליכנו קוממיות לארצנו
נו נו נו, לארצנו, רבונו של עולם, לארצנו