מילות השיר:
זרעה חיה וקימא
זרעה די לא יפסוק
זרעה די לא יבטול
מפתגמי אורייתא

מלכא דעלמא יברך יתכון
ויפיש חייכון ויסגי יומיכון
ויתן ארכא לשניכון

ותתפרקון ותשתזבון מן כל אקע
ומן כל מרעין בישין

מרן די בשמיא יהא בסעדכון
כל זמן ועידן
ונאמר אמן