מילות השיר:
אבינו מלכנו נא אל תשיבנו ריקם מלפניך
חמול עלינו ועל עוללינו וטפינו
עשה למעך אם לא למעננו
עשה למענך והושיענו