מילות השיר:
נחום איש גם-זו הוה רגיל, בכל דהוה סלקא ליה אמר: גם זו לטובה