מילות השיר:
ואיך הם קיבלו את פניו מלאכים סוככים מעליו
ופניו מאירות כזיו השמש ובגדיו לבנים כחלב
ומה הם היו מעשיו תהלים ומשניות בשפתותיו
את כל זאת ועוד זוכר כמו ליל אמש זיו שכינה שבקע מעיניו

אמא אל תפסיקי לספר לי
מי היה סבי אני רוצה להיות כמוהו
ולמה אין כאלו בעולם תגידי כן ודמעותי יפסיקו

ואיך הוא צעד בתפילה ואיך הוא אכל בדמעה
על חורבן בית ה' מקדשנו פת במלח ומים במשורה
ואיך הוא צעק אלוקים מקולות כל המים הרבים
כל הדרך אל ארץ הקודש זו הדרך רצופה במכשולים

אמא אל תפסיקי לספר לי
מי היה סבי אני רוצה להיות כמוהו
ולמה אין כאלו בעולם תגידי כן ודמעותי יפסיקו