מילות השיר:
מניעות דרכים רבות עוזבית את ארץ האבות לשבוע ויותר
אהבה וגעגוע כל שנה וכל שבוע אף פעם לא נוותר

פזמון:
רבי נחמן מתקן עוד נשמות
רבי נחמן מקיים את ההבטחות
ואנחנו מבקשים שהוא יביא אלינו את משיח בן דוד

איך עזבנו שם ובאנו נשמה אחת כולנו ולכבוד זה הצדיק
לא נמעד ולעולם כי הוא הבטיח לכולם בכל הכוח הוא מחזיק

פזמון:
רבי נחמן מתקן עוד נשמות
רבי נחמן מקיים את ההבטחות
ואנחנו מבקשים שהוא יביא אלינו את משיח בן דוד

איך כולם שרים ביחד מתרגשים מוחאים כפיים נ נח נחמ נחמן מאומן היי
מקבלים באהבה את כל הדרך בשירה אשרינו אשרינו אשרינו שיש לנו רבי כזה

לפני שנים הוא כבר הבטיח מי שרק יבוא ירוויח עשרה המזמורים
כל מי שמע הופיע מרחוק אליו הגיע ישועות ורחמים