מילות השיר:
תן לו משלו,
שאתה ושלך שלו.
כי ממך הכל,
ומידך נתנו לך.