מילות השיר:
מקצה שביל העפר
עולה ניגון חדש שהכנת בשבילי
אני שומע
מתוך הלב הנשבר תבקע שמחה גדולה
שמוזמנת לכבודי
אני יודע
מאחורי חומות אליך שר
הופך מר למתוק
נזכר
איך אתה
לא מוותר עלי
יותר שומר עלי
כשהתרחקתי ונטעתי מאוד
הכל סוגר עלי
מה שעובר עלי
כשהתרחקתי ונטעתי מאוד
שמאלך תחת לראשי וימינך תחבקני

מתוך שינה אליך שר
הופך מר למתוק נזכר
איך אתה
לא מוותר עלי
יותר שומר עלי
כשהתרחקתי ונטעתי מאוד
הכל סוגר עלי
מה שעובר עלי
כשהתרחקתי ונטעתי מאוד
שמאלך תחת לראשי וימינך תחבקני