מילות השיר:
מעכשיו, מרגע זה ממש
אתקע לי פרח של תקווה, בדש
לא אפחד לא אסתתר
לא אצער אותך יותר
אותך יותר, אני מבטיח כמו חדש
מעכשיו, אני אהיה טוב עין
שוב לא אטביע יגוני ביין
גיבור כארי עז כנמר
את השחר מעורר, מעורר
לדבר מצווה ראשון להסתתר

אחותי, מה לענן הזה שעל פנייך
מחי דמעה שבזווית עינייך, אל תבכי
אחותי, ימים גדולים באים עלינו
ימים של שפע וברכה
ורוב שלום, ורוב שמחה
מעכשיו, אני אהיה לך למשען
אגן עלייך מכל העולם
קל כנשר רץ כצבי
לעשות רצון אבי, רצון אבי
שלל מתנות אל פתחו אביא

אחותי, מה לענן הזה שעל פנייך
מחי דמעה שבזווית ענייך, אל תבכי
אחותי, ימים גדולים באים עלינו
ימים של שפע וברכה
ורוב שלום, ורוב שמחה
שמחה, תהא באוהלינו
נזכור תמיד את מי שמעלינו
וכך שטופים באמונה
נפסע על פני האדמה
האדמה, המתוקה והחמה

אחותי, מה לענן הזה שעל פנייך
מחי דמעה שבזווית ענייך, אל תבכי
אחותי, ימים גדולים באים עלינו
ימים של שפע וברכה
ורוב שלום, ורוב שמחה