מילות השיר:
חזקו ויאמץ לבבכם
כל המיחלים להשם

לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה