מילות השיר:
ושבר עולנו מעל צוארנו
ותוליכנו מהרה קוממיות לארצנו