מילות השיר:
אלול אלול אלול אלול אלול אלול
אלול אלול אלול אלול אלול אלול
אני לדודי ודודי לי
ארוממך השם כי דליתני
ולא שימחתך אויבי לי
ארוממך השם כי דליתני
ולא שימחתך אויבי לי

פזמון:
אזמרה לך אזמרה לך
אלוקי
אשירה לך אשירה לך
בנבל עשור
אלול אלול אלול אלול אלול אלול
אלול אלול אלול אלול אלול אלול
אני לדודי ודודי לי