מילות השיר:
נשמת כל חי תברך את שמך
ה' אלוקינו ורוח כל בשר תפאר
ותרומם זכרך מלכנו תמיד
מן העולם ועד העולם אתה אל
מבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע
פודה ומציל ועונה ומרחם בכל עת
צרה וצוקה אין לנו מלך אין לנו מלך
עוזר וסומך אלא אתה

שוועת עניים אתה תשמע
צעקת דל תקשיב ותושיע