מילות השיר:
ידיד נפש בחן אשירה לך
אשר פי יערוך מהללי לפניך
שחר והנה בא ידיד נפשי
בחן אשיר פי יאיר תשובתי

פזמון:
קומו צ'ילו קומו צ'ילו

שחר והנה בא ידיד נפשי בחן
אשר בי יאיר תשובתי
איי כלימתי תהיה לפניך
אשר בי תאיר תפילתי