מילות השיר:
אבא טוב כבר תתגלה
מה שרק בך מתגלה
את הטוב שלך גלה
אבא טוב תתגלה

הלוואי שרק בך נתפלא
כפרת מה תתגלה
ובכן לך נעלה
קדושה נעלה

פזמון:
איה מקום כבודו להעריצו

למה לא תתגלה
אבא טוב תתגלה
אבא כמה אתה בלב
אבא טוב תתגלה

מלכותך תתגלה
אבא טוב תתגלה
כמה טוב אבא'לה
כמה טוב אבא'לה