מילות השיר:
וארשתיך לי לעולם
בצדק ובמשפט
וארשתיך לי באמונה
וידעת את ה'