מילות השיר:
את פניך ה' אבקש

לך אמר לבי בקשו פני
את פניך אבקש

אל תסתר פניך ממני

קוה אל ה'
חזק ויאמץ לבך
וקוה אל ה'