מילות השיר:
דרור יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת, נעים שמכם ולא ישבת, שבו נוחו ביום שבת
דרוש נוי ואולמי, ואות ישע עשה עימי, נטע שורק בתוך כרמי, שעה שועת בני עמי
דרור יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת, נעים שמכם ולא ישבת, שבו נוחו ביום שבת
דרוך פורה בתוך בצרה, וגם בבל אשר גברה, נתוץ צרי באף ועברה, שמע קולי ביום אקרא
אלוקים תן במדבר הר, הדס שיטה בראש תדהר, ולמזהיר ולנזהר, שלומים תן כמי נהר
דרור יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת, נעים שמכם ולא ישבת, שבו נוחו ביום שבת
הדך קמי חי א-ל קנא,במוג לבב ובמגינה, ונרחיב פה ונמלאנה, לשוננו לך רינה
דעה חכמה לנפשך, והיא כתר לראשך,נצור מצוות קדושך,שמור שבת קודשך
דרור יקרא לבן עם בת, וינצרכם כמו בבת, נעים שמכם ולא ישבת, שבו נוחו ביום שבת