מילות השיר:
אדון עולם אתה הגדול מכולם
אני בן אדם קטונתי להיות מושלם
לו יכולתי לשאת את כובד המשא
לו ידעתי איך להודות לך על הנשמה

פזמון:
אלוקינו שמור עלינו חוס ורחם
שמור אותנו על ילדינו
כי אתה הוא אחד מרחם
שמור ביתינו אל תעזבנו
לך זועק הלב
לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב
את הכאב...

אדון עולם תפילה אשא כל חיי
בורא עולם זלגה דמעתי מעיני
אנא חזקני לצעוד בדרך נכונה
אנא ברכני גם שקשה לא אכנע

פזמון:
אלוקינו שמור עלינו חוס ורחם
שמור אותנו על ילדינו
כי אתה הוא אחד מרחם
שמור ביתינו אל תעזבנו
לך זועק הלב
לבדנו לא יכולנו לשאת את הכאב
את הכאב...