מילות השיר:
מה אשיב לד' כל תגמולוהי עלי
כוס ישועות אשא ובשם ד' אקרא
נדרי לד' אשלם נגדה נא לכל עמו לכל עמו
יקר בעיני ד' המוותא לחסידיו לחסידיו
אנא, ד', כי אני עבדך
אני עבדך בן אמתך פיתחת למוסרי
לך אזבח זבח תודה ובשם ד' אקרא
נדרי לד' אשלם נגדה נא לכל עמו
בחצרות בית ד' בתוככי ירושלים
בתוככי ירושלים הללויה הללויה