מילות השיר:
רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר
רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שהיאוש הוא מר

ביום ראשון פותח ת'עיניים
כבר שמונה מאוחר
רץ מהר ליטול ידיים
מצחצח ת'שיניים
ושוטף את הפנים
כדי להזרים ת'עפעפעים
מתלבש ורץ אל המניין
הם כבר אחרי קדושה
חבל על הזמן
מתפלל ביחיד המכונית לא התניעה
איזה ברוך הלכה הבטרייה
מגיע אל הכולל באיחור לא נורמלי
הפסדתי ת'שיעור והחברותא ברח לי
עצוב לי ורע לי נזכר ברבי נחמן שאמר

שאמר
שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר
שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר
רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר
רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שאסור ליפול לתוך ייאוש

מתעודד מנסה לראות אחרת
להיות בשמחה גם כשהעצבות ניכרת
לראות את הטוב בתוך כל הצרות
לחפש ת'יתרונות בתוך החסרונות

איזה יום עבר עלי היום
רוצה לראות
איך השורה הזאת נגמרת
נכנס אל המיטה
הולך לישון
מחליט בלי נדר
שמחר יהיה אחרת

ביום שני פותח ת'עיניים
מביט בשעון השעה חמש ועשרה
איזו שלווה בחוץ
עוד קצת חשוך
איילת השחר מפציעה
ותיקין ותיקין ותיקין

רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שאסור ליפול לתוך ייאוש גם אם מר
רבי נחמן אמר
רבי נחמן אמר
שהייאוש הוא מר