אלי פרידמן - בוטחים בקב"ה (2005)

תמונה של האלבוםתמונה של האלבום
  1. בוטחים בקב"ה
  2. שמור וזכור
  3. ומעביר יום
  4. לטעום מהאור
  5. הנני העני
  6. איני דר
  7. מהר
  8. שפוך חמתך
  9. שלא עשנו
  10. קדוש קדוש