מילות השיר:
שלא עשנו כגויי הארצות
ולא שמנו כמשפחות האדמה
שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם
ואנחנו כורעים ומשתחווים ומודים
לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
שהוא נוטה שמים ויוסד ארץ