דודי קנאפלער - נחמו

מקור: ישעיה סו , שלומי רוזנברג, לחן: רבי ברוך צייט, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: מיין חלום.

yosittt | יום חמישי כ"ו כסלו התשע"ח, 14-12-2017 בשעה 14:03צפיות: 1741.
דודי קנאפלער
דודי קנאפלער
מילות השיר:
כאיש אשר אמו תנחמנו כן אנכי אנחמכם
ובירושלים תנחמו

ווען א מאמע, פון דער וועלט,
טוט ליידער אוועקגיין,
דער גרעסטער טרייסט צום געוויין,
איז ווען דער מאמע קומט צו גיין,
זי אליין, אירע קינדער מנחם זיין.

מיר אידישע קינדער, טוען פארשטיין,
אז דער שכינה, אזוי הייליג און ריין,
זי איז דער מאמע, וואס קומט צו גיין,
אונז קינדער מנחם זיין.
הערות על השיר:
לחן: ר' ברוך צייט.
מילים ביידיש: שלומי רוזנברג..

עוד באתר: