מילות השיר:
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין קלוג
ווייזט נאר ווי נאריש איך בין
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין אנגעקומען
ווייזט נאר ווי ווייט איך בין
דעס איז איך מיין אמאל אז איך בין שטארק
ווייזט נאר ווי שוואך איך בין
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין הויך
ווייזט נאר ווי נידריג איך בין

איי ווי נאריש איך בין
איי ווי ווייט איך בין
איי ווי שוואך איך בין
איי ווי נידריג איך בן

איי ווי נאריש איך בין
איי ווי ווייט איך בין
איי ווי שוואך איך בין
איי ווי נידריג איך בן

דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין נאריש
ווייזט נאר ווי קלוג איך בין
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין ווייט
ווייזט נאר ווי נאנט איך בין
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין שוואך
ווייזט נאר ווי שטארק איך בין
דעס אז איך מיין אמאל אז איך בין נידריג
ווייזט נאר ווי הויך איך בין

איי ווי קלוג איך בין
איי ווי נאנט איך בין
איי ווי שטארק איך בין
איי ווי הויך איך בין

איי ווי קלוג איך בין
איי איך קום אן
איי ווי שטארק איך בין
איי ווי הויך איך בין

מ’דארף זיין מיט זיך גאר עכט
נישט אויסזען גוט און זיין גערעכט
די אמת דארף מען אלס זוכן מיט לעכט
האב נישט מורא אויסצוזען שלעכט
אפילו ס’טוט וויי און ס’שטעכט

מ’דארף זיין מיט זיך גאר עכט
נישט אויסזען גוט און זיין גערעכט
די אמת דארף מען אלס זוכן מיט לעכט
האב נישט מורא אויסצוזען שלעכט
אפילו ס’טוט וויי און ס’שטעכט

איי ווי נאריש איך בין
איי ווי קלוג איך בין
איי ווי ווייט איך בין
איי איך קום אן
איי ווי שוואך איך בין
איי ווי שטארק איך בין
איי ווי נידריג איך בין
איי ווי הויך איך בין