מילות השיר:
ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם