מילות השיר:
במדבר התהלך כל עמי
ממצרים אלי גאל עבדים
ומשה הוליכם בישימון וציה
וממעל אלוקיי קרע את הים .

באויביי עשה שפטים
הכה צבאות הרג בכורים
אוצרות קם נתן כשלל
לעמו ישראל עם נאמן .

אין גדול כאביר ישראל
לא נירא לא נחת כי עמנו אל
אין עצום כנוצר ישראל
לא נירא לא נחת כי שומרנו האל .

הביאנו מדרך ארוכה
לארץ דבש וחלב הארץ הברוכה
ונתן לנו טוב מחסדו גם לרוב
וזיכה את עמו בברית עולם .

ואנחנו יושבים בציון
נהלל הגואל אל עליון
לעולם תשכון בעמך
כל כבוד ומלכות ותפארת לך .