מילות השיר:
פּה תנוח השלווה כאן תדור האחוה
יהא זה, יהא זה המקום נוה משכן לשלום
פּה תנוח השלווה כאן תדור האחוה

בצל זאת הקורה יתרונן קול התורה
בזה המעון בזאת הפּינה
תהא שרויה השכינה
תהא שרויה השכינה
בצל זאת הקורה יתרונן קול התורה
בזה המעון בזאת הפּינה
תהא שרויה השכינה
תהא שרויה השכינה