מילות השיר:
אם בחקותי תלכו - שתהיו עמלים בתורה

ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם
שתהיו עמלים בתורה
בתורה הקדושה תורה לשמה