מילות השיר:
כן ה' אלהינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום
שמחים בבנין עירך, בעבודתך
ונודה לך שיר חדש על גאלתינו ועל פדות נפשנו