מילות השיר:
קיים את הילד הזה לאביו ולאמו
ויקרא שמו בישראל
אברהם יצחק ויעקב
משה אהרן יוסף ודוד