מילות השיר:
מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות
שבכל הלילות יש שמחות
הלילה הזה בא
לראות ולרקוד
הלילה הזה זה אתם
זה אתם