מילות השיר:
פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר נפשי יצאה בדברו בקשתיהו ולא מצאתיהו

קראתיו ולא ענני משכני אחריך נרוצה אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים

השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו

שחולת אהבה אני משכני אחריך נרוצה אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים

I opened for my beloved but He had gone. When He spoke my soul failed. I searched for Him but could not find Him.
I called Him but He did not answer me
Pull me after you and let us run
I am to my Beloved and my Beloved is to me
He who grazes at the lilies
I made the daughters of Jerusalem swear:
If you find my Beloved, what will you tell Him?
I am heartsick
Pull me after you and let us run