מילות השיר:
אדיר ונאור - בורא דוק וחלד - מי אל כמוך
גולה עמוקות - דובר צדקות - מי אל כמוך
הדור בלבושו - ואין זולתו - מי אל כמוך
זוכר הברית - חונן שארית - מי אל כמוך
טהור עיניים - יושב שמיים - מי אל כמוך
כובש עונות - לובש צדקות - מי אל כמוך
מלך מלכים - נורא ונשגב - מי אל כמוך
סומך נופלים - עונה עשוקים - מי אל כמוך
פודה ומציל - רחום וחנון - מי אל כמוך
שוכן שחקים - תומך תמימים - מי אל כמוך