מילות השיר:
ארים רייד- שטארק און שוואך

אלץ ארום די זעלבע זאך

ווער עס האט פון דעם גענוג איז יעדער מיט אים נאנט

קרובים היינט- מארגן פיינט

איבערמארגן פרישע פריינט

אויב פארדינט מען לירה, פראנק, שקל, דאלעל, פונט

מ'אקערט זייעט- מ'בארגט מ'לייעט

מ'לייגט אריין מ'קוועטשט און דרייט

יעדער האט די זעלבע ציל פארדינען געלט בניקל

מ'פליט אין וועג- וועכן טעג- נאך די געלט אזא געיעג

נאך א דאלער פראנק און פונטען

ס'מעג זיין אויך א שקל

פרובירט צו זיין א העלד- זיין ווארט יעדעם געפעלט

ווער ס'האט די מאה- האט די דעה

ווען עס קומט צו גאלט

אן ארעמע געצעלט- א רייכע פנים שטעלט

א יעדע שמויגער- פאר זיך טויג ער

ווען עס קומט צו געלט

אנשטאט זיך זארגן- טרעפט ווי צו בארגן

ס'קומט צום באצאלן- כסף מנלן

די טשעקלעך קראכן- לויפט צו גמ"ח'ן

נישט דא קיין ערב- ער זוכט א קרוב

פון וואנעט- ווער באצאלט ביז דאנעט

ווי גרויס די יאר איז- בין איך אויף צרות

מיין פאון אפהאקען- און אראפקנאקן

כ'קען נישט באצאלן- כסף מנלן

אין שול מ'גייט נעך געלט

אין גאס מ'רעדט פון געלט

איך קום אין שטוב- וואס האט מען ליב

מ'בעט שוין ווייטער געלט

כבוד קומט מיט געלט- חכמה קומט מיט געלט

מ'זאגט א הלצה- א שונה בצע

באקומט מען היינט פאר געלט

דעס הערץ צופליקט- דער שותף דריקט

פון געלט עס ווערט אזא קאנפליקט

פון עדע צוועק ער לויפט אוועק

ווי פון א שווערע לאגע

די ביזנעס בליהט- ער ווערט נישט מיד

ווי מער ער האט די קאפ אים פליט

ווי עס שטייט מרבה נכסים איז אויך מרבה דאגהארים רייד- שטארק און שוואך

אלץ ארום די זעלבע זאך

ווער עס האט פון דעם גענוג איז יעדער מיט אים נאנט

קרובים היינט- מארגן פיינט

איבערמארגן פרישע פריינט

אויב פארדינט מען לירה, פראנק, שקל, דאלעל, פונטדער לעבן ווערט פארשנעלט

נער דאגות קומט פון געלט

דעס לעבן קאסט- וויפיל דו האסט

אלץ פעלט אויס נאך נאך געלט

וועט העט מען פונם געלט- פון גשמיות מ'קוועלט

ס'זעהט אויס גוט- מ'נעמט נישט מיט

עס בלייבט גארנישט פון געלט

זיך איבעררייסן – זיך איבערפלייסן

פאר אלע מיני- נישט דוקא גרינע

די יונגע יארן – די געלטער שפארן

איז שוין אן אלטער- דאך געלט באהאלט ער

פארביטערט- זיין האנט שוין ציטערט

ער איז קוים ביים זינען- וועט געלט נישט רינען

ביי אים וועט בלייבן- די טשעקלעך שרייבן

אן אלט נערוועזן – ער קארגט אויף שפעזן

אין שול מ'גייט נעך געלט

אין גאס מ'רעדט פון געלט

איך קום אין שטוב- וואס האט מען ליב

מ'בעט שוין ווייטער געלט

כבוד קומט מיט געלט- חכמה קומט מיט געלט

ס'זעהט אויס גוט – מ'נעמט נישט מיט

עס בלייבט גארנישט פון געלטאביסל כשר געלט- מיט מצות אויף דער וועלט

דאס זעהט אויס גוט- דאס נעמט מען מיט

עס בלייבט אויף יענע וועלט

פער יעדעם עס געפעלט

ווען גוט'ס מען טוט מיט געלט

איך פרעג ביי דיר- נו זעג'זשע מיר

וואו קען מען שאפן אפאר דאלער?

לאז שוין אפ די געלט!!!