מילות השיר:
אני שבת

אני שבת, אני שבת עטרת דת יקרים
אני שבת, אני שבץ רביעית בעשרת הדברים
ובין השם ובין בניו אני אות
ברית עולם לכל דורים ודורים
ובי כל מעשיו כלה אלוקים
וכן כתוב בראשית הספרים

כאייל תערוג
כאייל תערוג על אפיקי מים
כן נפשי תערוב אלי אלוהים
כאייל תערוג על אפיקי מים
כן נפשי תערוב אליך אלוהים

צמאה, צמאה נפשי לאלוהים
צמאה נפשי לאלוקים לא-ל חי
מתי, מתי, מתי יבוא
מתי יבוא ויראה
מתי יבוא ויראה פני אלוהים
הייתה לי דמעתי לחם יום ולילה
באומר אלי כל היום איה אלוקיך

זכור
בזאת ידעתי כי יש לך לזכור
אבל תשוח נפשי עד זכור תזכור

מה כוחי כי איחל לקץ, זכור
מה קיצי שאריך נשפי עד תזכור
אם לא למעני תזכור
למענך ולמען ירושלים תזכור

והביאנו לציון עירך
והביאנו לציון עירך ברינה
ולירושלים בית מקדשך לשמחת עולם
ושם נעשה לפנייך את קרבנות חובותיו
תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם