מילות השיר:
נשמת כל חי וכל פה
לך תשבח לך תפצה
וכל קומה וקומה לך תשתחווה
רוח כל בשר כל לשון
ירבו בשיחה על ניסיך שבכל יום ויום
כי לשמך ולך נאה להודות

כמה אהבה, יש לך כלפי אבא יקר
וכמה מתיקות
בדיבור אחד בלי גבול ומספר

נעימת כל צליל וכל תו
הפכו בי שעת עצב, למועד ליום חג
כחתן היוצא ממשתה מנגינותיו
מלך אדיר כל יכול
למרות הכל הפכת מספדי למחול
וברוב טובך נתת, נתת לי הכל

אלמלא אל מלא רחמים
איך הייתי מודה ועוזב, מכריז ואומר
ברשות הרבים?!