מילות השיר:
אני בכוח גדולת ימינך
תתיר צרורה מעל עמך
קבל, קבל רינת עמך.
שגבנו אבינו, טהרנו נורא.

בורא עולם, בורא עולם
קבל, קבל את תפילתי
פתח שערייך בורא עולם
לבי קורא לך אבי