ליפא שמעלצר - דאס פינטעלע איד (הנקודה היהודית)

מקור: ליפא שמעלצר, לחן: ליפא שמעלצר, ז'אנר: חסידי.

נמצא באלבום: הנקודה היהודית.

נתי עמר | יום שלישי א' ניסן התשע"ד, 01-04-2014 בשעה 10:47צפיות: 5657.
ליפא שמעלצר
ליפא שמעלצר
מילות השיר:
עס איז קאלט און עס בלאזט א ווינטל דו שפירסט אז דו ווערסט געפרוירן געדענק אז ס'איז דא איין פינטל וואס גייט קיינמאל נישט פארלוירן דאס פיטעלע איד וועט אייביג בלייבן און וועט אייביג ברענען
דאס קען מען פון אונז נישט פארטרייבן
וויאזוי מיר זענען
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
ווען א מענטש זאגט איך בין נישט גלויביג זאלסטו אים גארנישט גלייבן זיין פענסטער איז נאר שטויביג און דו קענסט אים אויפהייבן דאס פינטעלע איד וועט אייביג בלייבן וויל
און וועט אייביג ברענען
דאס קען מען פון אונז נישט פארטרייבן וויאזוי מיר זענען
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
פארשטענדעניש האב פאר יעדן
כאטש ס'איז נישט וואס דו ווילסט דערקענען אלע קריגן היינט גן-עדן
שוין פארלאשן איז דאס גיהנום
וויל אז דאס פינטעלע איד טוט אייביג בלייבן און וועט אייביג ברענען
וועט דער בורא פאר אונז גוט'ס פארשרייבן
וויאזוי, וויאזוי מיר זענען
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
אוי דאס פינטעלע איד
ווען ס'איז קאלט און עס בלאזט א ווינטל
דו שפירסט אז דו ווערסט געפרוירן
געדענק אז ס'איז דא איין פינטל
וואס גייט קיינמאל נישט פארלוירן
און דאס איז דאס פיטעלע איד
הערות על השיר:
מילים: ליפא שמעלצער.
לחן: ליפא שמעלצר.
עיבוד והפקה מוסיקלית: נפתלי שניצלער
קולות:נפתלי שניצלער מוישי גרוס..

עוד באתר: