מילות השיר:
ויתן לי ה' את שאלתי אשר שאלתי מעימו
אל הנער הזה התפללתי