מילות השיר:
מחכה בתוך אוויר
שדבר לי אינו מסביר
ואין לי איך לדעת, אין
מתעורר מהחלום אבל
אסיר, נשאר אסיר
אין לי איך לגעת, אין
אני לבד ושוב נפרד
מכל צד תמיד זה חוזר, חוזר אליך...
בהכל הכל יש כלום
ובכלום יש גם את הכל
ואין לי איך לדעת, אין
מתעורר מהחלום אבל
השיר נשאר רק שיר
אין לי איך לגעת, אין.
אני לבד ושוב נפרד
מכל צד תמיד זה חוזר, חוזר אליך...
יש רצון ממקום אחר
שכל חושך הוא חודר
ויש לו איך לדעת, יש
על מי שמצפה תמיד
הוא משגיח ושומר
יש לו איך לגעת, יש
בך אבטח ולא אפחד
אתה אחד
אני תמיד חוזר, חוזר אליך.