מילות השיר:
עוד תפילה של בוקר נגמרה
מה נשאר מזה רק אתה יודע
אני רק ביקשתי להמשיך ולמצוא את הטוב
מה אני מרגיש או מה אני מבין
בין כוחות סותרים, בין שמאל לימין
מה אני מרגיש או מה אני מבין
בין אור לאפילה, גלות לגאולה
הלב נשבר ואז מסכים
אור שחור תקף בסערה
אכזרי וקר, הוא לא ריחם
כמעט נכנעתי לו ואז רציתי אמת
אמת טובה
אז מה אני מרגיש או מה אני מבין
בין כוחות סותרים, בין שמאל לימין
מה אני מרגיש או מה אני מבין
בין אור לאפילה, גלות לגאולה
מה אני מרגיש או מה אני מבין
תמיד כשזה נשבר את הראש מרכין
מה אני מרגיש או מה אני מבין
יש לי הבחירה למות או להאמין
איה השה לעולה
איה השה לעולה